laksmi pamuntjak

Laksmi Pamuntjak Amba

Book Review: Amba

A sense of nostalgia and loss pervades Laksmi Pamuntjak’s ambitious debut novel Amba.