girish kohli

The Long Run

Author Girish Kohli speaks to us in an exclusive interview about his trippy debut novel Marathon Baba.